Darby's Inn - Bed & Breakfast - Stavanger, Norway

Reserve oppholdet


Select a date


Select a dateBestillinger er ikke endelige før betaling er mottatt.

Arkitekten

Huset er tegnet av Stavanger’s kjente arkitekt Hartvig Sverdrup Echoff.
Han tok sin utdannelse ved det Tekniske Universit i Munchen og åpnet kontor i Stavanger i 1883.

Oscarsgaten 18 ble tegnet og bygd på slutten av 1800 tallet for arkitektens onkel som på den tiden var rektor ved Stavanger Katedralskole. Skolen er i operasjon pr. idag, nå under navnet Kongsgård. Skolen ligger nydelig plassert ved Breiavannet, ved siden av Stavanger Domkirke. Echoff ble ansatt som lærer ved skolen i 1881, og underviste tegning der de neste 30 årene.

Stavanger var en  rik by full av muligheter gjennom 1870 årene, og Echoff sammen med andre arkitekter, ble gitt dyre og prestisje tunge kommunale prosjekter.

Echoff  designet og bygde Stavanger Teater i 1883, Stavanger Gymnastikk Sal i 1891 og Stavanger Sykehus i 1897. Alle disse byggene preges av Historisme og Neo Rennesanse.

Echoff var også ansvarlig for Stavanger Museum, bygd i 1893.  Museet ble dessverre ikke ferdig for Stavanger erfarte det verste økonomiske krakket noen sinne. Byggingen av museet ble avbrutt uten at den sørlige fløy av bygget var påbegynt.

Stavanger som by, kom seg ikke over dette forferdelige krakket for etter 2. Verdens Krig. Noen går så langt, at de sier at Stavanger ikke kom over den økonomiske krisen for olje ble oppdaget i Nordsjøen pa 1970 tallet.

I dag er bare en liten del av Echoff’s arbeid på Stavanger Museum synlig. Midtpartiet på bygget ble totalt forandret og en helt ny stil ble valgt for den sørlige fløyen da denne ble bygget. Arbeidet med museet ble ikke ferdig før i 1930. Heldigvis (min personlige mening) var dette etter Echoff’s død. Forhåpentligvis visste han aldri om de nye planene.

Arkitekt Hartvig Sverdrup Echoff tegnet også en del private hus, blant annet Eiganesveien 28 i Stavanger, Villa Wrange i Haugesund og selvfølgelig, Oscarsgate 18. I tillegg fikk  han i 1882 oppdraget med å tegne en villa pa Malde for forfatteren Alexander Kielland. Dette ble det desverre ikke noe på grunn av det økonomiske krakket.